Projectbeschrijving

Vrijstaande woning De Blesse

De aanleiding voor de herinrichting was het verwijderen van een singel op de erfgrens. Na verwijdering van de beplanting kwam er een grote strook aan tuin bij. De uitdaging bij het ontwerp waren de hoogte verschillen in de tuin. De bestaande vrijstaande veranda diende in het nieuwe plan te worden verwerkt. Verder was het “vrije” uitzicht belangrijk en moest worden gehandhaafd.

Dit ontwerp is tot stand gekomen door middel van zichtlijnen, gerealiseerd vanuit de woonkamer, keuken en veranda. De zichtlijnen trekken je aandacht naar het “vrije” uitzicht. De bomen en hagenstructuur versterken dit gevoel.

Het hoogteverschil wordt opgevangen met stapelblokken.

De aanleg heeft de opdrachtgever zelf ter hand genomen. Wij hebben als bureau begeleiding bij de aanleg gegeven. Verder hebben wij de beplanting geleverd en uitgezet, conform het beplantingsplan.