Projectbeschrijving

 

Het landschap is de ruimte buiten om je heen. Het is wat iemand ziet van een gebied, hoe die persoon het ervaart en met de zintuigen waarneemt. Tot stand gekomen door natuurlijke en menselijke invloeden. Het karakter van het Nederlandse landschap is in grote mate bepaald door de landbouw. Maar ook dorpen, steden en infrastructuur zijn sterk beeldbepalend.

Het landschap vormt een wezenlijk onderdeel van ons natuurlijke en culturele erfgoed, maar is onderhevig aan de tijd en aan de eisen die wij aan onze omgeving stellen.

De landbouw bepaalt met ruim 60% van de ruimte in Nederland sterk het landschap.

Wij leggen landschapselementen aan zoals: struweel- of houtsingels, houtwallen, hakhoutbosjes, hagen, knotbomen, poelen en hoogstamboomgaarden. Deze landschapselementen zijn ecologisch van belang. Ze vormen een leefomgeving voor een breed scala aan insecten, (kleine) zoogdieren en vogels. Verder leveren en plaatsen wij inrichtingselementen zoals: klaphekken, landhekken, slagbomen, wildroosters, afrasteringen en (picknick)banken.

Deze landschaps- en inrichtingselementen vormen gezamenlijk een geheel die niet alleen functioneel is maar ook nog een sterke ecologische waarde hebben. Door onze landschaps- en inrichtingselementen wordt de belevingswaarde van het landschap hoe dan ook versterkt.