Projectbeschrijving

 

Herinrichting Kerkplein en pastorietuin

De opdracht was om  met de komst van een nieuwe predikant de verwaarloosde pastorietuin te gaan herinrichten. De pastorie met de tuin lag naast het centrale kerkplein en gaf weinig privacy aan de nieuwe bewoners. Verder was de wens om het kale open kerkplein op te vrolijken.

Omdat er nagenoeg geen budget was mochten de herinrichtingswerkzaamheden niet al te veel kosten.

Bij het ontwerpen dienden wij rekening te houden met de altijd aanwezige zeewind en de grondsoort. Op een toplaag van 10 cm na, bestaat de grond alleen maar uit duinzand. Deze omstandigheden zorgen er voor dat er maar een klein assortiment aan beplanting toepasbaar is.

Door de beperkende factoren was het ontwerpen van deze tuin een bijzondere maar leuke uitdaging.

Behalve het maken van het ontwerp hebben we ook begeleiding bij de aanleg gegeven.

Door hergebruik van de aanwezige materialen en zelfwerkzaamheid van diverse gemeenteleden is er een flinke besparing op de aanlegkosten van de pastorietuin geweest.

De aanpassingen van het kerkplein werden om budgettechnische redenen eenvoudig gehouden. Zo werdt er om het plein te “breken” een drietal plantvakken in de bestaande verharding gemaakt. Hierin werden drie solitaire bomen met een bodembedekkende heester geplant.

Dit was de eerste opdracht die wij voor een kerkgenootschap hebben mogen verrichten.

Zo hebben wij in 2004 het ontwerp voor de buitenruimte van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van ’t Harde gemaakt.  Tevens hebben wij de begeleiding en coördinatie bij de realisatie verzorgd.

In 2009 hebben wij het ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Zwartsluis.